Klachten – Huisartsenpraktijk Dieleman Hoenderloo – Hoenderloo

Welkom bij Huisartsenpraktijk Dieleman Hoenderloo

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Dieleman te Hoenderloo. Via deze website willen wij u zoveel mogelijk informatie geven over de praktijk. Wij hopen dat we u hiermee van dienst kunnen zijn.

Vanwege de ligging van Hoenderloo proberen wij zoveel mogelijk andere aanbieders van eerstelijns zorg een plaats te geven in ons pand, om zo de zorg in Hoenderloo zo beschikbaar mogelijk te maken. Kijk hiervoor onder Overige zorgverleners op de site.

 

Huisartsenpraktijk Dieleman Hoenderloo
Heldringsweg 1 7351 BE Hoenderloo

Klachten

Waar mensen werken … worden fouten gemaakt.

Ook huisartsen en huisartsenposten vormen op deze regel geen uitzondering. Ondanks het feit dat zij hun best doen om zo goed mogelijk hulp te bieden, kunnen er misverstanden ontstaan of gevoelens van onvrede over een behandeling of de bejegening.

Klachtencommissie

De klachtencommissie behandelt klachten tegen individuele huisartsen die bij deze klachtencommissie zijn aangesloten en tegen de vier huisartsenposten in de Stedendriehoek. Deze klachten kunnen dus ook betrekking hebben op waarnemers, huisartsen in dienstverband van een huisarts en assistenten werkzaam voor huisartsen en in dienst van de huisartsenposten.

De klacht hoeft niet alleen over de medische behandeling te gaan, maar kan ook de bejegening betreffen of een gebrek in de organisatie rond de aan u verleende zorg.

Waarom?

Het is belangrijk dat u uw gevoelens van onvrede over uw behandeling kenbaar maakt! Voor uzelf door de gang van zaken te bespreken, kunnen misverstanden uit de weg worden geruimd en worden mogelijk uw gevoelens van onvrede opgelost. Ter voorkoming van klachten in de toekomst. Uw gevoelens van onvrede kunnen een signaal geven om in de toekomst klachten te voorkomen.

Hoe?

Het is raadzaam om uw gevoelens van onvrede eerst met de betrokken hulpverlener te bespreken. Op deze manier kunt u de hulpverlener in de gelegenheid stellen het gerezen probleem met elkaar te bespreken, hetgeen wellicht uw relatie met hem/haar herstelt.

De afdeling Informatie en Klachtenopvang, onderdeel van het Zorgbelang Gelderland kan u hierbij wellicht met raad en daad bijstaan. Ondanks het feit dat het meestal zinvol is een klacht op een andere wijze op te lossen, bijvoorbeeld rechtstreeks met de hulpverlener of door bemiddeling, kunt u ervoor kiezen uw klacht meteen te laten behandelen door de klachtencommissie.

Volgens de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector dient iedere huisarts en huisartsenpost aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. De geldende klachtenregeling van de Huisartsen Stedendriekhoek die vastgesteld is in samenwerking met Zorgbelang Gelderland is op te vragen bij:

Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek
T.a.v. Secretariaat
Lovinklaan 1
6821 HX Arnhem

Tevens is een folder met alle gegevens aanwezig op de praktijk en kan desgewenst worden meegenomen.

De behandeling van klachten door een klachtencommissie is kosteloos, tenzij u zelf deskundige hulp inroept.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de folder van de klachtencommissie.

Belangrijke adressen en telefoonnummers

Klachtencommissie van de Huisartsen Stedendriehoek
Lage Bergweg 10
7351 GT Beekbergen
T: 055 – 505 86 10

Zorgbelang Gelderland (informatie en klachtenopvang)
Postbus 5310
6802 EH Arnhem
T: 026 – 384 28 22

Regionaal Medisch Tuchtcollege
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
T: 038 – 888 44 44

Inspectie voor de Gezondheidszorg
(Regio Noord-OOst)
Postbus 392
8000 AJ Zwolle
T: 038 – 467 18 20